CARTA ENVIADA ALS COMPANYS DE CIÈNCIES DEMANANT ADHESIONS I CARTA ENVIADA A LA PREMSA (DE MOMENT TAMBÉ HA ESTAT PUBLICADA A "LA VANGUARDIA" EL 14-6-2003, A "20 MINUTS" I A "EL PERIÓDICO")

1) A L'ATENCIÓ DEL CAP DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES

Benvolgut company,

T'adjuntem la carta que hem pensat enviar als diaris en relació a les preguntes de Ciències Naturals contingudes en les proves de Competències Bàsiques. Es tracta de manifestar la poca fiabilitat que tenen, ja que són les mateixes preguntes de l’any passat, són els mateixos professors del centre els que les vigilen i corregeixen i el seu nivell és excessivament baix (es demanen el mateixos nivells que s’imparteixen a la Primària). Per a comprovar-ho hem passat les 21 preguntes de Ciències Naturals a alumnes de sisè d'un centre de Primària i els resultats són que han aprovat el 88% dels alumnes i la nota mitjana és un 7,4. Aquests valors són quasi els mateixos que estan obtenint els alumnes de segon d'ESO en aquestes 21 preguntes (les nostres dades són que aproven el 80% i la mitjana és un 7,6).

Ja que la Zoologia i la Botànica només es veuen a 1r d’ESO i després ja no es tornen a veure al Batxillerat, si ara no manifestem el nostre desacord amb els baixos nivells establerts per a aquestes matèries, ni els alumnes tindran mai la formació en ciències desitjable per a un ciutadà, ni la nostra feina en el Primer Cicle tindrà cap sentit. Per donar aquests nivells no cal ser ni llicenciat en ciències ni un mestre especialitzat. Si ara no protestem, les Ciències Naturals a Catalunya possiblement passaran a ser una matèria de segona categoria. Per intentar evitar-ho et demanem que ens enviïs un e-mail abans del proper dimarts 3 de juny a ames@colegio.net autoritzant-nos a posar el teu nom a la llista de professors signants (si no arribem a 25 signatures no l'enviarem).

Si vols està informat personalment de la resta de gestions que es pensen fer per millorar aquesta situació, inclou en l'e-mail la teva adreça electrònica.

Una molt cordial salutació

Elena Casas (IES Miquel Martí i Pol) i Antonio Jimeno (IES La Sedeta)

 

2) LA CARTA ENVIADA

Les proves sobre competències bàsiques de ciències naturals

Aquest mes de maig el Departament d'Ensenyament ha enviat a tots els centres d'ESO, tant públics com privats, unes proves escrites per a què siguin contestades pels alumnes de segon curs d'ESO, és a dir pel alumnes de 13 anys. Són les denominades proves de Competències Bàsiques. L'objectiu és que els professors de cada centre sàpiguen en quin grau els seus alumnes han assolit els mínims establerts pel Departament i que aquest pugui conèixer directament el nivell de tot l'alumnat. Com a professors de ciències que hem corregit en els nostres centres les preguntes sobre Ciències Naturals volem informar dels següents aspectes: 1) Es tracta de les mateixes preguntes que el Departament ja va enviar l'any anterior i, per tant, les mateixes que en molts centres s'havien passat uns dies abans als alumnes per preparar-los davant d'aquest tipus d'exàmens. 2) La vigilància i la correcció de les proves les ha fet el propi centre, amb la qual cosa no hi ha garantia suficient de com s'ha fet. Nosaltres pensem que els controls que serveixen per obtenir dades oficials haurien de ser externs als centres. 3) S'ha comprovat que les vint-i-una preguntes de Ciències Naturals passades als alumnes de 13 anys poden ser contestades correctament pels alumnes de sisè de Primària, és a dir alumnes de només 11 anys. Exemples de l'excessiva senzillesa d'aquestes vint-i-una qüestions són aquelles en què es presenten els dibuixos de diferents plantes i l'alumne ha de dir quines tenen les fulles estretes (1 punt), quines tenen les fulles amples (1 punt), quines tenen la tija inflada (1 punt), quines tenen la tija no inflada (1 punt), etc.

Com tothom es pot imaginar la majoria dels alumnes han obtingut notes molt altes. Cal fer-se les següents preguntes: Què pretén el Departament d'Ensenyament amb aquestes proves tant senzilles? Es vol demostrar que el sistema educatiu que tant defensa la nostra Consellera és excel·lent? Es vol contradir als professors que constatem la necessitat de canviar aquest sistema per poder impartir un bon ensenyament?

Com a professionals de l'ensenyament considerem que per garantir a les famílies que les qualificacions finals de l'ESO reflecteixen realment els coneixements dels alumnes, és necessari establir proves realment externes als centres, tant en els públics com en els privats, amb garanties de fiabilitat i amb uns nivells d'exigència semblants als europeus i als d'altres comunitats autònomes.

Elena Casas, Antonio Jimeno i 52 signatures més.