LA CARTA ENVIADA ALS DIARIS I LA CARTA PUBLICADA PER PRIMERA VAGADA A "EL PAÍS" DEL 25-6-2003 I A "EL PERIÓDICO" DEL 27-6-2003

CARTA ENVIADA:

Catedràtics cessats pel Departament d'Ensenyament

Fa quasi 12 anys (el 25.11.1991) el Departament d’Ensenyament, del qual era un alt càrrec l’actual Consellera d'Ensenyament, convocava el primer i únic concurs d’accés a la condició de catedràtic que, després d’innumerables peripècies judicials i d’inexplicables errors administratius, ha acabat el 20 de maig passat amb la destitució de 60 catedràtics que havien estat nomenats segons les condicions establertes pel mateix Departament d’Ensenyament al març de 1993. Seria impossible trobar un cas tan evident de desídia administrativa i de menyspreu envers la promoció professional del seu professorat com el que ha protagonitzat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Mentre a totes les altres comunitats autònomes s’han realitzat dos, tres i, fins i tot, quatre concursos d’accés a la condició de catedràtic des de la promulgació de la LOGSE el 1990, a Catalunya se n’ha fet un de sol i amb resultats dramàtics per a molts dels participants. A milers de professors i professores se’ls ha barrat la possibilitat d'utilitzar l’única via de promoció a Secundària: l’accés a la càtedra. Quan el departament d’Ensenyament tenia la possibilitat d’esmenar aquesta injustícia ampliant el nombre de places, tal com li ho indicava el TSJC, ha optat per degradar professionalment unes quantes dotzenes de professors i professores amb molts mèrits i molts anys de servei (25, 30, 35...) dins de l’ensenyament, segurament per estalviar-se uns diners que es gasta en no massa temps en protocol i propaganda. A l'actual Consellera no li ha importat la frustració i la humiliació que senten aquests professors i professores carregats d’experiència docent ("Aquest és el premi a punt de jubilar-me", deia fa poc una professora). Tan de bo la frase de la Consellera "Això s’ha acabat" (La Vanguardia, 31.5.03) sigui realitat, perquè ella és la responsable de la lamentable situació a què ha estat abocat un important col·lectiu del professorat de Secundària a Catalunya:

Els sotasignats d’aquesta carta volem fer palesa davant de la societat la nostra protesta i demanar públicament a la Consellera d'Ensenyament la reparació del dany causat. Ho pot fer i té l’obligació de fer-ho.

Eva Sastre i Mulet i 97 signatures més

----------------------------------------

CARTA PUBLICADA A "EL PAÍS" (Cataluña) - 25-06-2003

Catedráticos cesantes

Eva Sastre i Mulet y 97 firmas más

Hace casi 12 años, el Departamento de Enseñanza convocó un concurso de acceso a

catedrático que, después de innumerables peripecias y errores, acabó, el 20 de mayo

pasado, con la destitución de 60 catedráticos que habían estado nombrados según las

condiciones dadas por el mismo departamento en marzo de 1993. Sería imposible

encontrar un caso tan evidente de desidia y menosprecio hacia la promoción profesional

como éste.

Mientras que en otras comunidades se han realizado dos, tres e incluso cuatro concursos

de acceso a catedrático desde la LOGSE en 1990, en Cataluña se ha hecho uno y con

resultados dramáticos para muchos. A miles de profesores se les ha cerrado la

posibilidad de utilizar la única vía de promoción a secundaria: el acceso a la cátedra.

Cuando Enseñanza tenía la posibilidad de arreglar esta injusticia ampliando el número de

plazas, tal como lo indicaba el TSJC, ha optado por degradar profesionalmente a unos

cuantos profesores con méritos y años de servicio dentro de la enseñanza. A la actual

consejera no le ha importado la frustración y la humillación que sienten estos profesores y

profesoras cargados de experiencia docente. Los firmantes de esta carta queremos hacer

valer ante la sociedad nuestra protesta y pedir públicamente a la consejera de Enseñanza

la reparación del daño causado.