Nota informativa d'AMES i ASPEPC enviada als centres sobre els Caps de Departament segons la LOCE

A l'atenció del Director i del Claustre de Professors

Si us plau, pengeu aquesta informació a la Sala de Professors

CAPS DE DEPARTAMENT I DE SEMINARI

Ateses les nombroses consultes del professorat sobre el nomenament de Caps de Departament i Caps de Seminari els sindicats de Professors de Secundària AMES i ASPEPC volem puntualitzar el següent:

La LOCE estableix clarament que el Cap de Departament ha de ser necessàriament un professor del "Cos de Catedràtics d'Ensenyament Secundari" o, en absència d'aquest, un professor del "Cos de Professors d’Ensenyament Secundari". Entenem que aquest mateix criteri s'ha d'aplicar també als Caps de Seminari quan els hi hagi. En resum, no es pot anomenar un docent del "Cos de Mestres de Primària" ni Cap de Departament ni Cap de Seminari. En el cas que es fes, no ens quedaria mes remei que actuar jurídicament en defensa dels drets laborals dels Professors de Secundària contra els responsables d'aquest nomenament.

"LOCE. Artículo 85.3. La Jefatura de cada departamento será desempeñada por un funcionario del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, titular de alguna de las especialidades integradas en los respectivos departamentos. En ausencia, en los respectivos centros, de funcionarios del cuerpo de Catedráticos mencionado en el párrafo anterior, la Jefatura de los departamentos de Coordinación Didáctica podrá atribuirse a un profesor funcionario perteneciente al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria"

AMES - ASPEPC (25 setembre 2003)

------------------------------------------------------------------------

RESPOSTA D’AMES I ASPEPC A LA CARTA FETA PÚBLICA PER LA COORDINADORA DE MESTRES

Davant la carta feta pública per la Coordinadora de Mestres d’ESO de Catalunya (1) sobre el nostre comunicat informatiu enviat a tots els Instituts, els sindicats de Secundària AMES i ASPEPC volem manifestar el següent:

1. Rebutgem les seves desqualificacions i insults. Pensem que es pot estar en contra de les idees però sempre respectant a les persones que les defensen.

2. Nosaltres som defensors de la carrera docent amb possibilitats reals del pas entre el professorat de l'ensenyament Primari, Secundari i Universitari.

3. Volem animar als nostres companys del "Cos de Professors de Secundària" a demanar ja el primer concurs-oposició al nou "Cos de Catedràtics d'Ensenyament Secundari".

4. Igualment volem animar als nostres companys del "Cos de Mestres de Primària" a presentar-se a les properes oposicions al "Cos de Professors de Secundària" i també a les del "Cos de Catedràtics d'Ensenyament Secundari", per poder donar classes al segon cicle de l'ESO i al Batxillerat, i també per poder ser nomenats Caps de Departament.

5. Agraïm com sempre l'amable col·laboració dels Directors exposant els nostres comunicats i lamentem que ara es trobin en mig d'un conflicte d'interessos que nosaltres no hem originat.

AMES - ASPEPC (29 setembre 2003)

  1. Carta rebuda de la Coordinadora de Mestres d'ESO de Catalunya

En relació a la vostra postura sobre els caps de departament

Havent llegit la vostra nota adreçada als directors en relació al nomenament de caps de departament, en la qual amenaceu a denunciar els qui siguin responsables del nomenament de mestres de secundària, tot argumentant una hipotètica defensa dels drets dels professors de secundària, denunciem que fer una defensa d'uns drets a costa dels drets dels altres no és una posició digna de ser presentada com a defensa sindical, i que fer-ho amb amenaces contra el criteri i l'autonomia dels instituts és antidemocràtic i una greu falta de respecte a les decisions de companys (de secundària) als qui dieu defensar.

Coordinadora de Mestres d'ESO de Catalunya (27 de setembre de 2003)