WEBS D'ASSOCIACIONS, COL.LEGIS I SINDICATS DE

PROFESSORS DE SECUNDÀRIA

(Si voleu sortir a la llista envieu l'adreça de la vostra WEB a: ames@colegio.net)

ASSOCIACIONS PROFESSORS

CATEDRÁTICOS (Estatal) ....... ANCABA http://serbal.pntic.mec.es/~ancaba/

CATEDRÀTICS (Catalunya) ...... ACESC www.acesc.net

CIÈNCIES NATURALS (Biologia i Geologia) ....... SPCN www.xtec.es/entitats/spcn

CIÈNCIES NATURALS (Geologia) .. AEPECT http://www.aepect.org

DIRECTORS I ALTRES CÀRRECS DIRECTIUS ......AXIA http://axiacat.com

FILOSOFIA ........... AD-HOC http://geocities.com/adhocfilo/filia

HISTÒRIA ................ AEPHG www.aephg.com

INFORMÀTICA ...... AEIC www.aeic.es

INFORMÀTICA ...... ASIMES www.asimes.com

MILLORA SISTEMA EDUCATIU (MURCIA) ....... AMYDEP www.amydep.com

MILLORA SISTEMA EDUCATIU (VALENCIA) ..... DEPREN www.depren.org

MUSEUS (INFORMACIÓ SOBRE MOLTS MUSEUS) ........ www.xtec.es/~jgoni12/index.html

PEDAGOGIA I CANVI DEL SISTEMA EDUCATIU ..... PDP www.galeon.com/puntodepartida

TECNOLOGIA ....... APTC www.aptc.arrakis.es

COL.LEGIS PROFESSIONALS

CBC (Col. Biol. Catal.) www.cbiolegscatalunya.es

CDLCAT (Col. Doct. Llic. Catal) www.cdlcat.es

COB (Col. Ofic. Biólogos) www.cob.es

Col.legi de Geòlegs de Catalunya (CGC) ...... info@colgeocat.org

SINDICATS

ANDALUCIA ....... APIA www.aso-apia.com

ARAGÓN (TERUEL) ....... APS www.apsaragon.com

ARAGÓN (ZARAGOZA) ....... APS www.apsaragon.com

CANARIAS ....... UCPL http://club.idecnet.com/~ucpl/

CATALUNYA ..... AMES http://amesweb.tripod.com

CATALUNYA ..... ASPEPC http://www.aspepc.es

MADRID .... USPL http://http://club.idecnet.com/~ucpl/

MADRID ..... APS www.apsnacional.org