COMUNICAT DEL SINDICAT AMES A FAVOR DE CONTINUAR L'APLICACIÓ DE LA LOCE FINS QUE NO ES DISPOSI D'UNA NOVA NORMATIVA EDUCATIVA

En relació a la petició de determinats col·lectius i estaments de què sigui aturada l'aplicació de la Llei de Qualitat de l'Educació, el sindicat de professors de Secundària AMES vol manifestar les següents reflexions:

  1. El que més necessita actualment el nostre sistema educatiu és estabilitat. És urgent arribar a un gran pacte d'Estat sobre l'educació i això precisa temps i calma. Prendre ara la decisió d'interrompre l'aplicació de la Llei de la Qualitat sense tenir elaborat un model alternatiu, seria una imprudència. Pensem que és preferible continuar una normativa amb defectes mentre s'elabora una millor que originar una situació de buit normatiu.
  2. El nostre país es troba ara en la millor de les situacions polítiques per poder arribar al tant desitjat Pacte d'Estat de l'Educació i seria un greu error perdre aquesta oportunitat. Una nova llei feta per unes forces polítiques sense comptar amb l'oposició, com va ser la LOGSE i també la LOCE, ens situaria una altre vegada al vaivé de les successives eleccions i això és nefast per qualsevol sistema educatiu.
  3. No és veritat, es digui el que es digui des de determinats partits polítics, sindicats i mitjans de comunicació, que tota la comunitat educativa està en contra de la LOCE. Alguns del seus aspectes com són acabar amb la promoció automàtica dintre del cicle, acabar amb l'itinerari únic per a tots els alumnes fins els 16 anys, establir Programes d'Iniciació Professional a partir dels 15 anys que donen accés al títol de l'ESO i desenvolupar un decret de drets i deures dels alumnes més àgil per possibilitar l'acció educadora del professors, són tots ells aspectes molt ben valorats pel professorat de Secundària que ara veu, amb desànim, que una altre vegada els problemes podrien quedar sense resoldre.
  4. Quan es parla de crisi i desconcert en l'educació bàsicament s'està parlant de la Secundària. Per tant, per intentar trobar solucions s'ha de parlar directament - sense intermediaris - amb els professionals de l'ensenyament Secundari, és a dir amb els professors que actualment estan donant classes cada dia. Creiem que gran part d'aquest desconcert s'ha originat per haver intentat solucionar els problemes de la Secundària amb propostes que procedien de persones o col·lectius que mai han donat classes a l'ensenyament Secundari. La LOGSE es va fer sense comptar amb el professorat de Secundària i en canvi la LOCE sí ho va fer i, per això, es considera que presenta solucions més adequades.
  5. Demanem al Govern Central i al Govern de Catalunya que, amb el temps que sigui necessari i amb la calma que aquesta tasca necessita, que passa per no interrompre la normativa vigent, iniciïn un període de diàleg amb tots els partits polítics i amb tots els col·lectius de la comunitat educativa per tal d'arribar a un gran Pacte d'Estat per l'Educació. Complir les promeses electorals no vol dir fer-ho de forma precipitada i originant llacunes normatives.

Barcelona, 19 de març de 2004

Sindicat de professors AMES

(Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)